kawały | film | filozofia | muzyka | ogłoszenia | miłość | psychologia | rodzina | miłość | uroda
Pt, 12-08-2022    -> Polityka  


< ! - - BUTTONY - - >
 
Nobel dla polskich polityków
14.12.2002

Czy rządzący w Polsce politycy uzyskają nominację do Nagrody Nobla w dziedzinie wynalazczości?

Ostatnie decyzje osób na najwyższych stanowiskach władzy w Polsce zwiększają szanse polskich elit politycznych na Nagrodę Nobla w dziedzinie 'wynalazczości'. Otóż elity te doskonaląc swój talent do obchodzenia wszystkich możliwych przepisów obeszli sami siebie i znaleźli się dokładnie za swoimi plecami!

Mowa tu o ustawie o służbie cywilnej, która miała położyć kres niekompentencji, upolitycznieniu i warcholstwu osób, zatrudnionych na wyższych stanowiskach władzy (dyrektora generalnego urzędu, dyrektora departamentu itp.). Ustawa ta narzuca konieczność obsadzania tego typu stanowisk osobami, wyłonionymi w drodze konkursu, mającymi przede wszystkim status urzędnika mianowanego (urzędnicy mianowani należą do korpusu Służby Cywilnej - rzetelnych, profesjonalnych i neutralnych politycznie zawodowych urzędników, zdobywających swe kompetencje przez wieloletnią edukację w specjalnie w tym celu powołanej szkole).

Przepisy o służbie cywilnej wprowadził nie kto inny, jak sami politycy. Wydawało się, że dzięki nim uda się poprawić wizerunek i sposób działania administracji publicznej, przez jej odpolitycznienie i uzbrojenie w odpowiednie kompetencje. (Osoby wchodzące do korpusu SC musiały lepiej znać zagadnienia sprawowania władzy, niż chodnikowi sprzedawcy skarpet i kartofli, przyjmowani po znajomości na kierownicze stanowiska przez swoich zwycięskich w wyborach kolegów i koleżanki. Aby potwierdzić swoje kwalifikacje kandydaci do korpusu SC przechodzą wieloletnie szkolenia, których program obejmuje zagadnienia począwszy od procesu legislacyjnego, a skończywszy na układaniu łyżeczek w trakcie kolacji dyplomatycznej.)

Jednak wykonując 'podwójnego nelsona' politycy znaleźli sposób na obejście własnych przepisów i tym samym, na skompromitowanie idei SC. Mowa tu o przepisie, który dopuszcza obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej osobami spoza konkursu na czas potrzebny do obsadzenia tego stanowiska w drodze konkursu (nie więcej, niż 6 miesięcy).

Na szczęści osobę wyłonioną bez konkursu można rozpoznać - otóż z racji ograniczonego dopuszczalnego okresu pełnienia funkcji osoba taka ma przed nazwą stanowiska skrót "p.o.". W efekcie jako policzył dziennik "Rzeczpospolita" ("Tylko z konkursu", 13.12.2002 str. C1):

- na 55 dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich 20 osób, to p.o.
- na 1400 dyrektorów departamentów i wydziałów 660 to p.o, (przy czym tylko ok. 170 wyłoniono w drodze konkursu)

W efekcie, kosztowna i wprowadzana z wielką pompą ustawa o SC jest w tej chwili marginalnym aktem prawnym, mającym śladowy wpływ na działanie administracji publicznej. Po raz kolejny politycy za nasze pieniądze wyprodukowali bohatera dramatycznego, którego sami bardzo szybko zneutralizowali.

Komentarze do artykułu
2014-10-21 12:33
ZAP
2014-10-22 06:03
ZAP
2014-10-22 06:03
ZAP
2014-10-22 06:03
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:04
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:05
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:06
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:07
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:08
ZAP
2014-10-22 06:09
/WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:09
/Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:09
/etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:09
\WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:09
\Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:09
\etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:09
c:\WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:09
c:\Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:09
c:\etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:09
c:/WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:10
c:/Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:10
c:/etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:10
/../../../../../../../../../../../../../../../../../WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:10
/../../../../../../../../../../../../../../../../../Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:10
/../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:10
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:10
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:10
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:10
../../../../../../../../../../../../../../../../WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:10
../../../../../../../../../../../../../../../../Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:10
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:11
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\WEB-INF\web.xml
ZAP
2014-10-22 06:11
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
ZAP
2014-10-22 06:11
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc/passwd
ZAP
2014-10-22 06:11
thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:11
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:12
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:13
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:14
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:15
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:16
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:17
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:18
ZAP
2014-10-22 06:19
ZAP
2014-10-22 06:19
ZAP
2014-10-22 06:19
ZAP
2014-10-22 06:19
ZAP
2014-10-22 06:19
ZAP
2014-10-22 06:19
/WEB-INF\web.xml
2014-10-22 06:19
/Windows\system.ini
2014-10-22 06:19
/etc/passwd
2014-10-22 06:19
\WEB-INF\web.xml
2014-10-22 06:19
\Windows\system.ini
2014-10-22 06:20
\etc/passwd
2014-10-22 06:20
c:\WEB-INF\web.xml
2014-10-22 06:20
c:\Windows\system.ini
2014-10-22 06:20
c:\etc/passwd
2014-10-22 06:20
c:/WEB-INF\web.xml
2014-10-22 06:20
c:/Windows\system.ini
2014-10-22 06:20
c:/etc/passwd
2014-10-22 06:20
/../../../../../../../../../..
2014-10-22 06:20
/../../../../../../../../../..
2014-10-22 06:20
/../../../../../../../../../..
2014-10-22 06:21
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..
2014-10-22 06:21
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..
2014-10-22 06:21
\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..
2014-10-22 06:21
../../../../../../../../../../
2014-10-22 06:21
../../../../../../../../../../
2014-10-22 06:21
../../../../../../../../../../
2014-10-22 06:21
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\
2014-10-22 06:21
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\
2014-10-22 06:21
..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\
2014-10-22 06:22
thishouldnotexistandhopefullyi
 
 
< ! - - SKY SCRAPPER - - >